Dagens butiker behöver skapa ännu mer engagemang

av | sep 18, 2021

KOM:s vd om nödvändigheten i att vara kreativ i kundmötet.

Den som vill hänga med i nästa fas av framgångsrika butikskoncept måste nu skaka om och tänka nytt. Det säger Anne Hesselgren, vd på KOM.

Att vara kreativ i kundmötet är precis vad det handlar om för att behålla lönsamheten i mötet mellan kund och erbjudandet, konstaterar Anne Hesselgren.

Digitalisering och nya köpbeteenden har förändrat detaljhandeln rejält. Interna processer måste ses över för att fungera med förändrade målbilder. Det här innebär att detaljhandlare behöver bli snabbare och ändra sitt mindset. Kanske behövs det även skakas om rejält i företagets operativa modell för att resultera i kundupplevelser som engagerar och skapar känslor kontinuerligt.

Det krävs väl planerade och väl genomförda kundupplevelser för att skapa magi och rollen som visual merchandiser blir allt viktigare!

Nycklar till framgång

För att kunderna ska känna sig inspirerade, vilja besöka din butik och dessutom återkomma är det viktigt med ett konstant engagemang, både bland personalen som möter kunden men också i den initiala planeringsfasen av kundupplevelser. Enligt Anne Hesselgren handlar det om en noggrann planering av sortiment, kapacitet, nyckeltal, placering och exponering av produkter.

– Vi pratar om exponeringsorienterat sortiment för att nå framgång i dag, inte inköpsorienterat sortiment. Faktum är att många butiker använder samma modell för inköpsprocesserna som de gjorde på 1980-talet konstaterar Anne Hesselgren.

Ett tydligt exempel på ett omodernt arbetssätt är det faktum att många fortfarande arbetar ”i silos”. För att lyckas nu och framöver behöver vi börja jobba mer ihop.

Detta för att skapa en innovativ miljö med transparens och tydlighet, både för medarbetarna och kunderna. Det handlar om att skapa ett nytt mindset och en gemensam målbild för hur man på bästa sätt kan tillfredsställa sin målgrupp.

Digitalt verktyg till hjälp

För den intresserade finns det också smarta verktyg för att visualisera och planera sin kundupplevelse digitalt i 3D På KOM erbjuder man det digitala vertyget MockShop. Här får kunderna bl a hjälp med att skapa virtuella butikskoncept där produktexponering är det centrala.

En av de faktorer som, enligt Anne Hesselgren, kan ”tvinga” fram en utveckling av kundupplevelser är faktiskt den annalkande lågkonjunkturen. Att dra trafik till butik blir en ännu mer central fråga i sämre tider och det som då behövs för att driva försäljning är målinriktade exponeringslösningar.

– Se också till att skapa en bra story som är värd att minnas och glöm aldrig att det är engagemanget som ger framgång, oavsett om kundmötet sker fysiskt eller digitalt, avslutar Anne Hesselgren på KOM.

KOM hjälper dig att skapa enkla och inspirerande shoppingupplevelser för att öka detaljhandelns försäljning och lönsamhet. Vi utvecklar kundupplevelser åt ledande detalj- och konsumentvarumärken

KOM hjälper dig att öka konverteringsgraden in i butik genom att skapa spännande, innovativa och kreativa skyltfönster.

KOM hjälper dig att behålla och stärka din röda tråd, så du slipper ”lösa trådar”.

All You Need Is Love

All You Need Is Love

Äntligen är julen här igen. Efter en gråtråkig November och allt elände i världen så välkomnar vi Julen med stort hjärta. Julskyltfönster är ju…

Green Heads expanderar

Green Heads expanderar

Green Heads är en grön frisör som när vi träffade dem hade två salonger och skrivit på för en tredje. De jobbar endast med naturliga färger och hänsyn till miljön lyser igenom hela vägen. Så när det var dags att bygga salong tre tog de kontakt med oss KOM Agency för...

Pin It on Pinterest

Share This