Shoppa i 3D i Lagerhaus kampanjyta

Vi gillar Lagerhaus och byggde en kampanjyta kopplad till deras webshop där du har vårenskampanjyta klickbar med infor och länkar till deras webshop.Du kan i modellen handla både i datorn, mobilen och om du har VR kan du kliva in i ytan och få en unik kundupplevelse

Virtual Retail skapar framtidens möjligheter
Tekniken är i sin linda men med dagens teknik och verktyg kan man skapa en modern process för att virtuellt bygga butiker och koncept på både matematisk och visuell grund. Virtual Retail innebär att att du kan bygga en virtuell butik med sortimentet exponerat och få med alla nyckeltal samt får ut planogram, guidelines och 3D modeller för validering och kommuikation

Shoppa i 3D i Lagerhaus kampanjyta

Vi gillar Lagerhaus och byggde en kampanjyta kopplad till deras webshop där du har vårenskampanjyta klickbar med infor och länkar till deras webshop.Du kan i modellen handla både i datorn, mobilen och om du har VR kan du kliva in i ytan och få en unik kundupplevelse

Virtual Retail skapar framtidens möjligheter
Tekniken är i sin linda men med dagens teknik och verktyg kan man skapa en modern process för att virtuellt bygga butiker och koncept på både matematisk och visuell grund. Virtual Retail innebär att att du kan bygga en virtuell butik med sortimentet exponerat och få med alla nyckeltal samt får ut planogram, guidelines och 3D modeller för validering och kommuikation

Med hjälp av våra verktyg och kompetens

hjälper vi er att skapa era planogram

Pin It on Pinterest