Produktexponering

Produktexponeringens principer grundar sig på att skapa bästa förutsättningar för en enskild produkt eller produktgrupp i butik. Placering och exponering planeras omsorgsfullt efter produktens roll. Vi skapar exponeringssystem och förpackar dem i guidelines som är lätt att följa för butikspersonal.

Pin It on Pinterest