Skapa med Mockshop

Verktyg för planering, visualisering & analysering

Planera digitalt.

MOCKSHOP sätter bokstavligen allt i perspektiv. Programmet ger oss möjlighet att bygga butiker eller shop-in-shops koncept samt forma och producera klara butiksplaner som är enkla att läsa och utföra.

Validera din produktexponering

Med hjälp av Visualisering med Mockshop kan du validera din produktexponering på samma gång som ditt kundvarv. Som resultat får du din butik planerad och visualiserad med alla underlag och kapacitetsanalyser med statistik och underlag för inredningsbeställningar.

Planogram 3D

Mockshop är ett förträffligt verktyg för att skapa planogram. Det ger överblicksbilder som är enkla att läsa och följa. Du bestämmer vilken produktinformation du vill kommunicera. Det är en kombination mellan produkterna och inredningar.

LÄS MER →

Planogram 2D

Du kan skapa planogram med dummy-produkter som fungerar som en allmän mall. Eller välja att göra planogram med aktuella produkter för specifika årstider eller kampanjer i butik.

LÄS MER →

Skapa virtuella butiker.

Med MockShop skapar du en virtuell butik med skalenliga butikslayouter, produkter, inredning, belysning och skyltfönster-layouter med produkter och rekvisita.

Är du redo att ta nästa steg mot en ökad försäljning? Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för er!

Pin It on Pinterest