av | sep 27, 2022

Planogram – säkerställer varuexponering, produktflöde, spar tid och ökar försäljning

Nyckel till lyckad försäljning är att inspirera kunden på ett enhetligt sätt och att hjälpa kund att hitta produkt med hjälp av genomtänk varuplacering. Visual Merchandising-kompetens finns inte i alla butiker, en lösning är att skicka ut säljrepresentanter /Visual Merchandisers men det är oftast kostsamt och tar för lång tid.
Effektivare sätt är skapa exponerings guidelines genom planogram och använda sig av personalen på plats. Tid sparas genom att se till att produkterna hamnar på rätt plats från början och inte behöver skyltas om i efterhand. Att digitalisera VM-processen är lösningen för att säkerställa att visuellt tilltalande väggar och genomtänkt produktplacering med hjälp att befintlig personal.

Idag finns redan allt digitaliserat; produktbilder, produktdata och förpackningsmått. Lika så ritningar på inredning ock lokaler. Lägg ihop allt detta och skyltning kan ske digitalt!
KOM Agency är återförsäljare av två sådana program. För mer djupgående arbete finns Mockshop som jobbar i 3D miljö. För enkel snabb visualisering finns 2D programmet från IWD. I dessa program kan du skapa butik och inredning och drar in produkterna där de blir som mest säljande.

Skapa snabbare process: Utan att behöva vänta in att produkter levereras till butik, skylta upp, fotografera live och sedan skapa guidelines, kan denna process ske mycket tidigare då allt oftast finns tillgängligt digitalt i ett tidigare skede. Med stöd och hjälp av uppdaterad statistik , kpi.er , hyllmeter och totalt varuvärde kan de bästa säljbesluten tas.

När alla produkter och POS-material fått bästa plats skapas men några knapptryck planogram, enkla att följa för all butikspersonal. Man har möjlighet att jobba med framförhållning och se till att guidelines med planogram finns tillgängligt redan när produkter packas upp i butik och produkter och POSA-material kommer på rätt plats med en gång.

Vi på KOM Agency hjälper er välja rätt program för er, utbildar och supportar genom hela processen. Eller så väljer ni likt många av våra kunder att outsourca hela processen till oss, ger oss produktlistor och vi skapar säljande ytor utifrån era förutsättningar och skapar exponeringsunderlag , planogram och guidelines.

Vi tror starkt på att planogram blir ännu viktigare i framtiden där en inspirerande och välgenomtänkt butik behövs för att fånga kunden och tid måste sparas för lönsamhet på sista raden.

All You Need Is Love

All You Need Is Love

Äntligen är julen här igen. Efter en gråtråkig November och allt elände i världen så välkomnar vi Julen med stort hjärta. Julskyltfönster är ju…

Green Heads expanderar

Green Heads expanderar

Green Heads är en grön frisör som när vi träffade dem hade två salonger och skrivit på för en tredje. De jobbar endast med naturliga färger och hänsyn till miljön lyser igenom hela vägen. Så när det var dags att bygga salong tre tog de kontakt med oss KOM Agency för...

Höjdmeter en del av historisk flytt av Kiruna centrum

Höjdmeter en del av historisk flytt av Kiruna centrum

Den 1 september invigdes nya Kiruna centrum, en samhällsomvandling av staden som väcker uppmärksamhet i hela världen. Aldrig tidigare har ett så utvecklat och modernt samhälle omvandlats på grund av att en industriverksamhet behövt marken. Hela centrum och dess...

Pin It on Pinterest

Share This