Ge visuell kraft till dina planogram med en Virtuell 3D-modell.

Ge förnyad kraft till din kommunikation med återförsäljare eller butikspersonal. Planogram är ett av de bästa exponeringsverktygen för att presentera produkter på rätt sätt.Effekterna och anledningarna att skapa planogram är samma som i dagligvarubranschen, även om det inte är lika utbrett. Här finns en stor möjlighet att förbättra sina marginaler och frigöra en dold potential.

Med planogram snurrar hjulen fortare med flera produkter sålda och enklare hantering.

Ett 3D-planogram som publiceras på nätet eller läggs in i en PDF-fil ger förstärkt känsla hos mottagaren och en omedelbar förståelse om tanken om hur det skall se ut och blir lättare att följa.

För oss på KOM är varje kund och varumärke unikt. Vi hjälper dig med allt från en första tanke till att skapa och visueliser en shop-in-shop eller en exponering med planogram. Tillsammans skapar vi en total kundupplevelse, utifrån din fasad och hela vägen genom butiken.
We Advice, We Design, We Create, We Perform

Pin It on Pinterest

Share This