Med moderna lösningar för högkvalitativt produktmaterial möter Essve kundernas krav.

Med ökat krav från kunder och system som behöver förnyas gör Essve nu en storsatsning för att rusta upp sitt produktmaterial och E-handel. Detta gör dem med två moderna lösningar som spås bli framtidens arbetssätt. Med C4 Contexture och StyleShoots beräknas Essve spara flera år i arbetet att fylla sin E-handel med högkvalitativt produktmaterial.

ESSVE är marknadsledande i Norden på infästningslösningar till bygg- och verkstadsindustrin. De har 60 000 artiklar och säljer via återförsäljare. För att behålla sin position som ledande i branschen behöver Essve modernisera sin E-handel för att möta sina kunders ökade krav.

“Kraven på vår egen E-handel och det produktmaterial vi förser våra kunder med har ökat lavinartat. Våra kunder satsar idag på sina E-handlar och ställer därför högre krav på att vi kan förse dem med högkvalitativt produktmaterial. Vi behöver även rusta upp vår egen E-handel med moderna funktioner som gör att kunderna kan jämföra produkter och guidas genom köpprocessen, säger Finn Johansson, webbansvarig på Essve. ”

Höga förväntningar från kunden

Idag arbetar Essve med en lösning som egentligen är gjord för att skapa tryckta kataloger. Produkterna är inte indexerade med egenskaper och det är därför inte möjligt att jämföra produkter, rekommendera eller guida kunden. Funktioner som kunden idag förväntar sig av en modern E-handel. Dessutom har Essve enbart bilder på sina produkter familjevis och inte på artikelnummernivå vilket deras kunder nu ställer högre krav på.

”Vi insåg att vi behövde lyfta hela vår e-handel för att på ett modernt och övergripligt sätt presentera vår produktflora. Vi förstod att vi behövde en helt ny produktdatabas och högre kvalité på bilder och produktmaterial. Detta är en jättesatsning för oss och vi är nu i full gång med arbetet, säger Finn.”

Beräknas få 10 gånger snabbare fotoprocess än traditionell fotografering

Essve implementerar just nu C4 Contexture som produktdatabas för att skapa struktur bland produktmaterialet och enkelt få ut materialet på e-handeln. För att bemöta kundkraven kring ökad kvalité på bildmaterialet investerade Essve i en StyleShoots maskin som precis kommit på plats. StyleShoots är en allt-i-ett fotostudio för frilagda produktbilder. En komplett hård- och mjukvara med kamera, ljussättning och friläggning i ett och samma verktyg.

Med StyleShoots behöver vi ingen dyr fotograf utan två av våra lagerarbetare sköter all fotografering. Det är 60 000 artiklar som ska fotograferas och i vanliga fall hade det tagit fler år, säger Finn Johansson på Essve.

I förstaskedet kommer 3000 artiklar fotograferas med fem bilder på vardera artikel. Det innebär att 15 000 bilder kommer fotograferas och de beräknas vara färdiga att publiceras på runt 1,5 månader. Med traditionell fotografering hade samma arbete tagit runt tio gånger så lång tid för Essve.

”Den största tidsvinsten vi får med StyleShoots är att bilden blir frilagd i samma ögonblick som bilden tas tack vare det inbyggda ljusbordet. Traditionellt sätt behöver vi manuellt göra friläggningen på varje bild i Photoshop. Där sparar vi enormt mycket tid vilket gör att vi mycket snabbare kan vara igång med vår nya E-handel, säger Finn Johansson.”

Framtidens arbetssätt

StyleShoots och C4 Contexture är precis vad vi behöver för att kunna vara en attraktiv och modern leverantör vilket våra kunder ställer höga krav på idag. Detta är framtidens arbetssätt och det är bara att satsa, avslutar Finn Johansson, webbansvarig på Essve.

Förhoppningen är att Essve med hjälp av StyleShoots och C4 Contexture ska kunna möta sina kunders krav på att vara en modern leverantör. Detta genom att leverera högkvalitativt bildmaterial och erbjuda en lättöverskådlig E-handel med moderna funktioner. StyleShoots har börjat användas och C4 Contexture är på gång att fyllas på med nytt material att publicera på E-handeln. Framtiden ser ljus ut.

”StyleShoots och C4 Contexture är precis vad vi behöver för att kunna vara en attraktiv och modern leverantör vilket våra kunder ställer höga krav på idag. Detta är framtidens arbetssätt och det är bara att satsa, avslutar Finn Johansson, webbansvarig på Essve.”

Pin It on Pinterest

Share This