Granit

Uppdrag:
Ett kundcase i Produktexponering och Visual Merchandising

Digitalt planerad butik vid Nyöppning

Granit har i sin digitala transformation fört in verktyg för att kunna planera sina butiker med produktexponering dvs alla produkter på rätt plats. Till sin hjälp har de verkyget Mockshop från Visual Retailing (IWD) och Kom Agency har hjälpt Granit med både processen och stöttat med resurser. Resultatet är en effektiv Visual Merchandising för att skapa en säljande butik och också förmågan att kommunicera guidelines och planogram för butikens olika avdelningar.

Genom att skapa digital butik med produkter innan den fysiska butiken påbörjas kan du visualisera , analysera och finjustera i förväg. Det hjälper till att identifiera potentiella problem, optimera layout och produktexponering för en bättre kundupplevelse och effektivisera butiksdriften. Dessutom underlättar kommunikation mellan inredningsleverantör och andra intressenter vilket leder till en smidigare och kostnadseffektiv process.

Pin It on Pinterest

Share This