Ny teknik revolutionerar bildproduktion för e-handel.

Pagono har öppnat sin nya bildfabrik i Skarpnäck. Två högteknologiska kameraanläggningar från Styleshoots, för fotografering horisontalt och vertikalt, är på plats. Friläggning av bilderna sker helt digitalt och efterarbetet automatiseras.

Varje år tas — enbart i Sverige — miljontals bilder av produkter som ska läggas ut på web-shoppar och publiceras i kataloger. Idag är det många steg innan produkten kan presenteras, det är nu historia.

”Vi tar bort intern administration och behovet av en traditionell fotostudio för att få snygga och användbara bilder. Vi kortar ledtiderna och kostnaderna för att få bilden – med rätt bildinformation – levererad raka vägen in i PIM’en/bilddatabasen?” säger Fred Bertenstam, VD för Pagono AB.

EpicObject – ”den berättande bilden” – är en tjänst som levereras av Pagono AB, ett företag som i flera år utvecklat snabbare och bättre metoder för att producera och publicera produktdata för marknadskommunikation, framför allt kataloger och e-handel. Pagono har nu utvecklat EpicObject, där bilderna produceras och levereras färdiga att publicera för olika användningsområden, såväl digitalt som traditionellt.

”Det är spännande att EpicObject blir den första studion i Stockholm som erbjuder StyleShoots kvalitet och effektivitet som en tjänst och tar ett helhetsgrepp om både produktbild och produktdata. Den ofta helt manuella processen som många använder idag baserat på fotografer är både dyr och långsam och här kan EpicObject skapa stor nytta för sina kunder i effektivitet. Säger Ralph Gelfgren, Managing Partner på Kom som är återförsäljare för StyleShoots i Norden.

Att hålla ihop all bildproduktion på ett enhetligt sätt stöttar varumärkesarbetet. Pagono’s arbetsmetoder minimerar efterarbetet och frigör tid för kvalitetsarbetet. Det är inte det konstnärliga i fotograferandet som ska tas bort när man utnyttjar ny teknik, det är administrationen och felkällorna.

För mer information kontakta Fred Bertenstam på fred.bertenstam@pagono.com eller 070-595 95 01

För mer information om KOM Visual Merchandising och Styleshoots, gå in på www.kom.se eller kontakta Ralph Gelfgren på ralph.gelfgren@kom.se  eller 070-313 9081

Pin It on Pinterest

Share This