<iframe src="https://player.vimeo.com/video/102922685?byline=0&portrait=0" width="796" height="391" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/102922685?byline=0&portrait=0" width="796" height="391" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p>

Butikskoncept ska spegla en vison, affärsidé och varumärkesplattform.

Väl genomtänkt med allt från butiksdesign, produkter till merchandising principer i kombination med butiks ljud och doft. Alla element är kommunikation och design som syftar till att skapa rätt känsla. Känslan är nyckelordet som guidar din Story i butiken och som representeras av färger, teknik och material i din butik.

Genom att visualisera din Storytelling får du en ny medvetenhet och kan kommunicera detta till någon som kommer i kontakt med ditt varumärke och butikskoncept. Denna samverkan är viktigt.

Pin It on Pinterest

Share This