Planogram

Konsekventa & tydliga exponeringsprinciper

Exponeringsverktyg

För förbättrad produktplacering & ökad försäljning

Öka Kundupplevelsen.

Alla bra retailkedjor inser att nyckeln till ökad försäljning är genom bra Visual Merchandising. Planogram är ett av de bästa exponeringsverktygen för att presentera produkter på rätt sätt.

Planogrammets fördelar

$

Beräknad försäljningspotential till varje kvm utrymme.

$

Förstärker kundupplevelse med en bättre visuell appeal.

$

Stramare lagerkontroll och minskad risk att sälja slut.

$

Lättare produktpåfyllning för butikspersonalen.

$

Bättre produktpositionering med ökad crossale.

$

Effektivt kommunikationsverktyg för point-of-sale.

Planogram case

HUSQVARNA

Planogram till återförsäljare

ELLOS

Effektivisera butiksöppningar

SATS ELEXIA

Säsongsplanogram

Öka lönsamheten

Ökad kundnöjdhet

Med bra planogram kan kundens behov tillgodoses bättre. Kunden kan inspireras på ett enhetligt sätt och hitta produkterna snabbare. Hanteringen blir både snyggare och effektivare.

Högre intäkter

Försäljningen ökar när rätt vara är på rätt plats och det är ordning i varuexponeringen. Kopplat till marknadsföring och och instore displayer skapar planogrammen en tydlig kraft att hålla samman butikexponeringen.

Lägre lagerkostnader

Med ökad genomförsäljning blir lagret lättare och med fokus på stora lagersaldon kan planogrammen optimeras.


Bättre vinstmarginaler

Genom att exponera sortimentet utifrån produkternas marginal ökar snittmarginalen. Marginalen multiplicerat med omsättningshastighet ger mått på produkteffektiviteten.

 Ökad effektivitet

Planogram är ett av verktygen för att skapa förändring från centrala ambitioner. Planogramhantering och tydliga guidelines skapar konsistens och knowhow kring hur produktexponeringen sker.

Kombinera planogram och personalens kunskaper

Många företag lägger mycket tid på att samla  information om vad som händer i butikerna med kassa-analyser, besökarstatistik och demografiska analyser.

Planogram i Mockshop

Mockshop är ett förträffligt verktyg för att skapa planogram. Det ger överblicksbilder som är enkla att läsa och följa. Du bestämmer vilken produktinformation du vill kommunicera. Det är en kombination mellan produkterna och inredningar.

  • Planogram med dummy-produkter som fungerar som en allmän mall

  • Planogram med aktuella produkter för specifika årstider eller butikskampanjer

Med hjälp av våra verktyg och kompetens

hjälper vi er att skapa era planogram

Pin It on Pinterest