Visual Merchandising

Dagens & morgondagens största konkurrensmedel

Visual Merchandising

Dagens och morgondagens största konkurrensmedel

Visual Merchandising.

Det handlar om att engagera, skapa upplevelser och känslor. Genom välplanerade butikslayouter, kreativa produktexponeringar och trivsamma miljöer får du kunden att stanna längre i butiken och skapar viljan att återkomma.
Med hjälp av Visual merchandisingens principer förstärker vi på KOM företags DNA. Det gör vi genom att förena det visuella med det kommersiella.

Köpupplevelse 

Skräddarsydda efter varje kunds behov. Exponering ska integreras med varumärket, förstärka hela butikens identitet och vara säljande varje dag på året. Vi inspirerar dig att se på butiken med nya ögon – och förändra den!

Köpupplevelse

Skräddarsydda efter varje kunds behov. Exponering ska integreras med varumärket, förstärka hela butikens identitet och vara säljande varje dag på året. Vi inspirerar dig att se på butiken med nya ögon – och förändra den!

Konceptutveckling

Butikskoncept ska spegla en vison, affärsidé och varumärkesplattform. Genomtänkt koncept med allt från produkt och butiksdesign till ljud, musik, ljus och doft. Alla element är kommunikation och design som ämnar att skapa rätt känsla. Känsla är det ledord som styr och representeras av teknik och material på plats.

Exponeringsprinciper

Produktexponeringens principer grundar sig på att skapa bästa förutsättningar för en enskild produkt eller produktgrupp i butik. Placering och exponering planeras omsorgsfullt efter produktens roll. Vi skapar exponeringssystem och förpackar dem i guidelines som är lätt att följa för butikspersonal.

Exponeringsprinciper

Produktexponeringens principer grundar sig på att skapa bästa förutsättningar för en enskild produkt eller produktgrupp i butik. Placering och exponering planeras omsorgsfullt efter produktens roll. Vi skapar exponeringssystem och förpackar dem i guidelines som är lätt att följa för butikspersonal.

Butikslayout

Vi planerar er butikslayout och skapar det ultimata kundvarvet inkluderat inredningsplanering, avdelningar och sortiment.

Spaceplanning

Optimera försäljningsyta med rätt kapaciteter. Genom att sätta kapaciteterna och fastställa exponeringsmetoder med kapacitets underlag. Genom att använda vita plagg fastställer kapaciteterna fritt från säsong och kan jobba med spacemanagement inför både inköpsprocessen och i säsong.

Spaceplanning

Optimera försäljningsyta med rätt kapaciteter. Genom att sätta kapaciteterna och fastställa exponeringsmetoder med kapacitets underlag. Genom att använda vita plagg fastställer kapaciteterna fritt från säsong och kan jobba med spacemanagement inför både inköpsprocessen och i säsong.

Kampanjexponering & Displayframtagning

Exponering, placering och kampanjmaterial är avgörande för att en kampanj skall sälja bra. Den röda tråden skall följas upp från annons och upprepas i butik. Vi hjälper er med att förpacka och skapa kampanjexponeringsprinciper utifrån er kommersiella kalender och förpackar allt till en enkel och tydlig guideline.

Guidelines

Kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av guidelines. Få hjulen att snurra fortare med ökad försäljning genom att skapa tydliga och enkla guidelines med layout och innehåll som är lätta följa. Som t.ex guidlines för Butikskoncept, Produktexponering, Säsong, Kampanj och Skyltfönster.

Guidelines

Kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt med hjälp av guidelines. Få hjulen att snurra fortare med ökad försäljning genom att skapa tydliga och enkla guidelines med layout och innehåll som är lätta följa. Som t.ex guidlines för Butikskoncept, Produktexponering, Säsong, Kampanj och Skyltfönster.

Spacemanagement

Validera dina nyckeltal visuellt. Analysera din kombination av produkter och inredningar för att skapa en bättre genomförsäljning. Att kombinera din omsättningshastighet med din produktmarginal ger dig ett bra mått på din produkteffektivitet och kan med placering och exponering hitta rätt produktroll i din exponering.

Butiksetablering

Få full koll på etableringsprocessen och förse öppningspersonal med guidelines för det som skall byggas. Minimera felbyggnationer, säkerhetsmarginalen i inredning och produkter genom att planera produktexponeringen tillsammans med butikskonceptet. Resultat blir butiksöppningar som går på halva tiden, vilket innebär stor reduktion av övertid.

Butiksetablering

Få full koll på etableringsprocessen och förse öppningspersonal med guidelines för det som skall byggas. Minimera felbyggnationer, säkerhetsmarginalen i inredning och produkter genom att planera produktexponeringen tillsammans med butikskonceptet. Resultat blir butiksöppningar som går på halva tiden, vilket innebär stor reduktion av övertid.

Visuellt Planogram

Visuella Planogram för modebranschen i 3D ger en förbättrat butiksutförande och underlättar dramatiskt för butiken. Planogram förenklar och förbättrar arbetet för dina butiker. En enkel bild i 3D med artikelnummer och kapaciteter gör det enkelt att förstå hur en exponering skall byggas i butiken för att den skall fungera säljmässigt.

Tänk ut centralt och implementera lokalt

Skyltfönsterdesign

Vi hanterar hela processen, från idéskapandet till utförandet i butikens skyltfönster.

Skyltfönsterdesign

Vi hanterar hela processen, från idéskapandet till utförandet i butikens skyltfönster.

Branding

Vi visualiserar ditt varumärke för synlighet och tydlighet i butik, exteriört och interiört. 

Är du redo att ta nästa steg mot en ökad försäljning? Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för er!

Pin It on Pinterest