När du skickar guidelines som visuell kommunikation  till flera butiker är det viktigt att se till att de efterföljs på rätt sätt. Genom att göra det kan du förbättra butiksgenomförandet och upprätthålladin varumärkesidentitet och se till att alla kunder får den upplevelsen som din corporate team har jobbat hårt för att skapa. I den här artikeln delar vi med oss av 5 tips som gör att dina butiker kommer se bättre ut och sälja mer med målet att omvandla besökare till kunder.

Det är av största vikt att skickade guidelines för visual merchandising efterlevs. Det är upplevelsen i butiken som gör att kunderna fortfarande föredrar att handla i butik istället för på nätet. Därför är det centralt att ditt varumärke är rätt representerat just där.

1. Skicka planogram och “store briefs” oftare

Det är vanligt att butikspersonal byter ut produkter i skyltning vartefter de säljer slut och vill promota produkter de råkar ha på hyllan i sin butik. Det är logiskt men det utarmar varumärkesexponeringen.

För att förbättra detta rekommenderar vi att man skickar planogram och visual merchandising guidelines till butikerna oftare. T ex var sjätte vecka istället för var tredje månad. Det gör att butikspersonalen hela tiden är uppdaterad om vad som gäller. Dom har då bättre möjligheter att följa riktlinjerna.

Detta påverkar även arbetsflödet för ditt planeringsteam. Använd digitala verktyg för att för att skapa planogram snabbare eller till och med automatiskt. Det blir till stor hjälp när du ska skicka riktlinjer oftare. Ju tätare kommunikation ju bättre blir efterlevnaden.

2. Skicka riktlinjer med relevant information

Visual merchandising guidelines innehåller ofta mycket information. Speciellt när samma uppsättning skickas till alla butiker. Självklart är det här mycket användbart för stora butiker som har alla produkter, inventarier och resurser som behövs för att följa dem. Men hur är det med alla mindre butiker som inte har det? De måste gå igenom informationen för att hitta vad som är relevant för deras butik.

Genom att skicka riktlinjer med endast den mest relevanta informationen för varje typ av butik kan du hjälpa dina butiker att marknadsföra produkterna på ett mycket bättre sätt och skapar en hög efterlevnad. Inte bara det, du kan hjälpa butikspersonalen att göra det snabbare och enklare genom att ta bort allt onödigt ”brus”.

3. Kommunicera visuellt

Checklista med poängsystem är en metod och kräver merarbete för butikspersonalen att följa upp och skicka tillbaka till huvudkontoret. Låt istället personalen skicka in bilder på hur deras butik ser ut. Då kan man ge bättre feedback.

Om en av dina butikschefer exempelvis tar en bild av bakväggen som de just har satt upp är det mycket snabbare och effektivare att granska en bild istället för en checklista. Detta är särskilt lämpligt när en viss inredning eller produkt inte är tillgänglig eller slut lager och måste snabbt ersättas med en annan. Utöver detta är det viktigt att ha all denna information på ett ställe ur ett ledningsperspektiv.

4. Spåra butiksinformation och kommunicera från en centraliserad plattform

Det är viktigt att ha en central punkt för all kommunikation när man skall hjälpa många butiker med deras visual merchandising. Många använder email för att följa upp och kommunicera. Det blir väldigt rörigt och historiken samlas inte på ett ställe vilket gör det omöjligt att förstå läget just nu eller få underlag för hur man skall förbättra arbetet över tiden.

För att efterlevnaden av era guidelines skall förbättras skall ni förse butikerna med effektiva verktyg för att åtgärda eventuella avvikelse.

En gemensam plattform hjälper er att uppnå 99,9% efterlevnad.

5. Skapa en effektiv uppföljningsrutin

Det är en rad saker som måste vara på plats för att butiken skall ge den förväntade upplevelsen för kunden. Belysning, inredningar, skyltar och mycket mer behöver kontrolleras regelbundet för att hålla dina butiker i trim. Många detaljhandelsföretag säkerställer detta genom att regelbundet genomföra självkontroller ute i sina butiker.

Självkontroller görs med checklistor med frågor av typen “Fungerar belysningen som den ska?”. När man utför dessa kontroller görs regelbundet är det mycket lättare att få en god uppfattning om hur butikerna ser ut och hur de fungerar.

Skicka ut enkäter till dina butiker regelbundet. Se till så att listorna är anpassade för respektive typ av butik så att det är lätt för butikspersonalen att göra kontrollerna.

Här kan du läsa originalartikeln från Visual Retailing.

Pin It on Pinterest