<iframe width="1920" height="980" src="https://www.youtube.com/embed/24XXG7OLeqM?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Virtual Retail

Med dagens teknik och verktyg kan man skapa en modern process för att virtuellt bygga butiker och koncept på både matematisk och visuell grund. Virtual Retail innebär att att du kan bygga en virtuell butik med sortimentet exponerat och nå samma bekräftelse som arkitekter coch inredningtillverkare gjort i CAD under flera år. I en virtual Store planerar du med sortimentet och får med alla nyckeltal samt får ut planogram, guidelines och 3D modeller för validering och kommuikation.

 I vår process ligger insatsen för att leverera Virtual Retail på ca 10% i förhållande att bygga en virtuell burik i CAD eller tex 3D StudioMax. Vi vet att i fullt sortimentsexponerade butiker kan det var omöjligt att lägga in 10.000 eller fler men inte med vår teknik.

Koncept och butiksplanering

En visuell sortimensplanerat butik med produktexponeringen ger en helt annan validering än dagens CAD-baserad. Med en dramatiskt mindre insats och med större möjligheter till bekräftelse av framtida butiksexponeringar sätter en sortimentsexponerad butik produkterna i centrum och direkt validerar felaktigheter som är dyra att fixa i verkligehten. 
Kraften i att visualisera ditt butikskoncept virtuellt slår gällande standard det gäller att validera butiksupplevelsen med varulagda produkter i en merchandisad butik. Idag läggs mer arbete på renderingar från arkitekter och CAD för att visualisera inredningar och lokaler än hur sortimenter skall planeras i butikerna. 

Rubrik

Text om något, så det blir ett avbrott.

Entréyta

En tydlig bild på kampanjen säkrar sälj & bättre exekvering i butik.

Kampanjyta

Text

Storytelling

Text

Spacemanagement

Med hjälp av Visualisering med Mockshop kan du validera din produktexponering på samma gång som ditt kundvarv. Som resultat får du din butik planerad och visualiserad med alla underlag och kapacitetsanalyser med statistik och underlag för inredningsbeställningar.

Är du redo att ta nästa steg mot en ökad försäljning? Hör av dig så berättar vi mer om vad vi kan göra för er!

Pin It on Pinterest