Virtual Retail

Med dagens teknik och verktyg kan man skapa en modern process för att virtuellt bygga butiker och koncept på både matematisk och visuell grund. Virtual Retail innebär att att du kan bygga en virtuell butik med sortimentet exponerat och nå samma bekräftelse som arkitekter coch inredningtillverkare gjort i CAD under flera år. I en virtual Store planerar du med sortimentet och får med alla nyckeltal samt får ut planogram, guidelines och 3D modeller för validering och kommuikation.

I vår process ligger insatsen för att leverera Virtual Retail på ca 10% i förhållande att bygga en virtuell burik i CAD eller tex 3D StudioMax. Vi vet att i fullt sortimentsexponerade butiker kan det var omöjligt att lägga in 10.000 eller fler men inte med vår teknik.

Vi försöker förklara skillnaden

Koncept och butiksplanering

Inredningsfokuserad planering
En ny branchstandard
En visuell sortimensplanerat butik med produktexponeringen ger en helt annan validering än dagens CAD-baserad.
Med en dramatiskt mindre insats och med större möjligheter till bekräftelse av framtida butiksexponeringar sätter en sortimentsexponerad butik produkterna i centrum och direkt validerar felaktigheter som är dyra att fixa i verkligehten.
Sortimentsplanerad butik

Guidelines, planogram & Spacemanagement

Entréyta
En tydlig bild på kampanjen säkrar sälj & bättre exekvering i butik.
Planogram
Visuella Planogram för i 3D ger en förbättrat butiksutförande och underlättar dramatiskt för butiken
Spacemanagement
och nycketal med KPI:er kan nu visualiseras och valideras direkt. 

3D-butik, Virtual Reality och Video

Video Capture
… att köra 3D-modeller kräver grafikkort och vill man distribuera den Virtuella butiken brett så kan man spara ner en video som lätt körs från Youtube.
Virtual Reality

Med 3D modellerna lämnar du 2D stadiet med PDF:er och printade guidlines.
I 3D kommunikation kan du länka planogram och guidelines rätt in i på rätt ställe.

Video kommunikation skapar större intresse och ger bätte exekvering i butik då alla förstår hur det skall se ut.

Med Virtual Reality kan du kliva in i butiken och få äkta rums känsla. INvesteringen är låg men värdefull när du konceptutvecklar

3D-butik, Virtual Reality och Video

Sketchfab – Visuell 3D modell 

Titta in på ett urval av våra 3D modeller och känn efter att du har lättare att förklara hur din produktexponering och kundupplevelse kommer att upplevas ihop med butikslokalen och inredningarna.

Pin It on Pinterest