Husqvarna

Visual merchandising
Säljande butiker
Kundvarv & butikslayout
Exponeringsprinciper
Planogram
Utbildning

Husqvarna har mer än 325 år innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för proffessionella användare. De strävar efter att leverera en premium upplevelse för deras kunder så väl som premium produkter.

Som Husqvarnas Visual Merchandising byrå hjälper vi dem utvecklas inom visual merchandising genom att utbilda deras personal och utveckla deras koncept. I uppdraget ingår det att hitta lösningar för Husqvarna att upprätthålla utseende och känsla hos deras dealers nationellt och internationellt. För att kunna leverera en konsekvent kundupplevelse behövs en tydlig verktygslåda för återförsäljarna att kunna följa och använda. Vi förser Husqvarna med konceptutveckling för deras butiksinredning och kommunikation, kampanjexponeringar, planogram och utbildning inom visual merchandising för att ständigt kunna uppehålla en preiumkänsla.

Visuella retailmiljöer och en strukturerad planogramprocess är verktygen när Husqvarna Group går in på nya marknader. Med hjälp av verktyget ”Mockshop” hålls hela retailprogrammet ihop både inom partnerprogram och nya marknader.

”Speciellt när vi ska ta oss in på marknader där vårt varumärke Husqvarna inte är så bekant ännu, är det bra att kunna erbjuda en visuell beskrivning av hur vårt sortiment kommer att se ut i butik och att ge en färdig process baserad på visuella planogram för den blivande retailpartnern”, berättar Sebastian Langenheim, Global In Store Manager.

Verkningsgraden i verktyget Mockshop är otroligt hög och bra i vår retailsatsningar fortsätter Sebastian. Vi behöver bara beskriva vår retailexponering en gång och kan sedan återanvända koncepttänket i alla led och generera färdiga bilder på produktexponering och färdiga planogram anpassade för varje återförsäljare.

Även helt nya butiker ritas enkelt upp i Mockshop med produkter merchandisade när vi lägger ihop ett urval av våra produktexponering för inredningarna och får en hel butik med nyckeltal, kundvarv och allt.

Pin It on Pinterest

Share This