Kom Store Luxury Concept.

Ett exponeringsverktyg för retail som förenklar, förtydligar och effektiviserar.

Mockshop sätter bokstavligen allt i perspektiv. Programmet ger oss möjlighet att bygga butiker eller shop-in-shops koncept samt forma och producera klara butiksplaner som är enkla att läsa och utföra.

Med MockShop skapar du en virtuell butik med skalenliga butikslayouter, produkter, inredning, belysning, skyltfönster-layouter med produkter och rekvisita. Inspirerande och säljande butiker skräddarsydda efter era behov Butikslayout med ett tydligt kundvarv och inspirerande exponerings principer är de viktigaste delarna i Visual Merchandise processen.

Exponering ska integreras med varumärket, förstärka hela butikens identitet och vara säljande varje dag på året. Vi inspirerar dig att se på butiken med nya ögon – och förändra den! 

Läs också mer om våra utbildningar här>>

 

För oss på KOM är varje kund och varumärke unikt. Vi hjälper dig med allt från skyltfönsteridé till utförande, skräddarsytt för just dina behov. Tillsammans skapar vi en total kundupplevelse, utifrån din fasad och hela vägen genom butiken.
We Advice, We Design, We Create & We Perform

Pin It on Pinterest

Share This