O’Neill transformerar sin Visual Merchandising & Butiksplanering.

O’Neills tidigare merchandising-process innebar att ta fram en ny kollektion varannan vecka. Med varje kollektion följde visuella guidelines som skickades ut till butikerna i pappersformat.

Det var sedan upp till varje enskild butik att följa dessa riktlinjer så gott det gick, med hänsyn till deras sortiment. Därefter skickade den lokala butikspersonalen tillbaka bilder av resultatet till huvudkontoret för feedback. Detta innebar en lång återkopplingsslinga.

“Vår tidigare merchandisingprocess var väldigt stiff och rigid när det gällde butikshandeln”, berättar Bjorn Blankert, Visual Merchandising Manager för O’Neill. “En av de stora utmaningarna som vi ställdes inför var hur vi skulle kunna göra vår visual merchandising-process snabbare och mer agil. Vi var på jakt efter ett verktyg som skulle göra det möjligt för oss att agera snabbare på sådant som händer på butiksnivå. ”

O’Neill använder Visual Retailing för att skapa riktlinjer för visual merchandising och displayer, identifiera problemområden och samarbeta om nya idéer.

”Vi använder Visual Retailing-verktyg för att underlätta processen då vi varannan vecka gör om i butikerna, alltifrån att skicka direktiv till att diskutera vad som fungerar och inte. Det sparar mycket tid jämfört med vår gamla process och har snabbt blivit en viktig del i vår verksamhetsstrategi. “, berättar Blankert.

Tack vare förbättringar i kommunikation och process har verktygen påverkat O’Neills företagskultur på ett mycket positivt sätt. Programmet möjliggör för bättre samarbete intent och hjälper företaget att bli mer effektivt i den dagliga verksamheten.

O’Neill har nu en bättre kontakt med butiksteamet och dokumenten de skickar ut är mindre besvärliga att sätta ihop – de vet att de kommer att kunna svara på frågor och ge bättre feedback, istället för att sätta ihop noggrant detaljerade planogram och vänta på bilder från de enskilda butikerna.

”Det är inte en “order från högkvarteret” typ av kommunikation – riktlinjen är fortfarande en riktlinje. Nu finns det en starkare koppling och förståelse mellan affären, fältet och huvudkontoret.”

Här kan du läsa originalartikeln från Visual Retailing.

Pin It on Pinterest

Share This